201309031

lily:巧克力色的小手掌,鳴呼呼~~~~

 

 

201309032

lily:是不是很可口~~~

 

 

201309033

baron大少爺:都在看電視,都不看本少爺,哼!!!!!!!

 

 

201309034

baron大少爺:皇桑是什麼東東!!!

 

201309035

baron大少爺:可以拿來啃啃嗎?

 

 

 

201309036  
baron大少爺:嗯,還是啃自已掌掌實在~~~~

 

 

 

 


2012.06.20最初的片花,完全沒有配音的,可以聽到胖蘭的原音

丁噹--手掌心- 蘭陵王片尾曲

 

家家--命運- 蘭陵王插曲

丁噹--手掌心- 蘭陵王片尾曲

陳曉東--突然心動- 蘭陵王插曲

蘭陵王--片花

    aninko&baron 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()