Aninko和Lily剛走出宜蘭火車站,就看對面廣場的星空佈罝

和往回頭一看門口上方的長頸鹿。

20140119_130137  

 

 

 

天氣很好,拍起來都好看

20140119_160255  

 

 

 

 

 

20140119_160159  

 

 

 

 

20140119_130034

 

 

 

 

 

20140119_130448

 

 

 

 

 

20140119_160515

 

 

 

 

 

20140119_160528

 

 

 

 

 

20140119_160453

 

 

 

 

信利號--綜合湯--$40

20140119_132220

 

 

 

 

台鐵--菜飯便當--$100

20140119_114342  

 

 

    lily 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()